• Komunikat Komisarzy Wyborczych w Toruniu z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.