• Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  • Wykaz Urzędników Wyborczych powołanych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu
    Konkurs „Wybieram wybory” II edycja o wyborach samorządowych.
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu