• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Toruniu I i II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Wykaz Urzędników Wyborczych powołanych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu