• Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
    Wykaz Urzędników Wyborczych powołanych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu