Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Numer sprawy: KBW-PZP/PN/10/2019

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony, poniżej 144.000 euro

Termin składania ofert: 3 czerwca 2019 r. godz. 12:00

Status: Postępowanie zakończone

Przedmiot zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby delegatur Krajowego Biura Wyborczego wraz z instalacją i szkoleniem wybranych pracowników.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-05-2019 11:03
    Wprowadził:Monika Majewska
  • Data modyfikacji:18-06-2019 9:06
    Wprowadził:Monika Majewska