• Zmiany w składach rad gmin/miast powyżej 20000 mieszkańców i rad powiatów w trakcie kadencji 2018-2023 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego