• Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Ciechocin - 16 listopada 2008 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie sprawozdań finansowych z referendów lokalnych w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzonych w toku kadencji w latach 2006-2010