• Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o miejscu i czasie przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie losowania do składów terytorialnych komisji wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. zarejestrowanych na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu
    Limity wydatków komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu przyjął Komisarz Wyborczy w Toruniu