• Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego
    Adresy stron internetowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Komisarzowi Wyborczemu