• Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
  • Zestawienie wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w trakcie kadencji 2014-2018
    Zestawienie wyników wyborów uzupełniających do rad gmin oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w trakcie kadencji 2014-2018
  • Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających 2014-2018