• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim - 25 marca 2018r.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  • Konkurs „Wybieram wybory” II edycja o wyborach samorządowych.
    Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu