• Protokół wyników głosowania do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 5
    Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 5 wraz z załącznikiem
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 11
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 12
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 13