• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Komunikat o składzie, siedzibie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu
  • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu o przyjmowaniu zgłoszeń list kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów na senatorów w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Komunikat o dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Toruniu I i II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.