• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie utworzenia obwodów odrębnych
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie utworzenia obwodów odrębnych
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Toruniu I i II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  • Informacje Komisarzy Wyborczych w Toruniu o aktualnych składach okw- stan na 25 maja 2019 r.