• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Toruniu I i II o terminie i miejscu składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych