• Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
    Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych