• Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  • Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz przez Komisarza Wyborczego w Toruniu II
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
    Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.