• Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych