• Informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 grudnia 2014 r. dotycząca tworzenia nowego systemu informatycznego wspomagającego obsługę wyborów
  Komunikat z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 9 grudnia 2014 r.
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. o powołaniu składu Państwowej Komisji Wyborczej
  Wystąpienie Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2014 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wynagrodzeń członków Państwowej Komisji Wyborczej
  Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2013 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
 • Światowy Dzień Wyborów
  Państwowa Komisja Wyborcza zaprasza organizacje pozarządowe....