• Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wąbrzeźna oraz Rady Miejskiej Wąbrzeźna - 23 maja 2004 r.
    Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Łysomice - 19 września 2004 r.
  • Wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Chełmna
    Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Grudziądza oraz Rady Miejskiej Grudziądza - 14 marca 2004 r.