• Zmiany w składach rad w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców i rad powiatów w trakcie kadencji 2002-2006.