• Zmiany w składach rad w gminach powyżej 20 000 mieszkańców i rad powiatów w trakcie kadencji 2006-2010
    Obwieszczenia Komisarza Wyborczego o zmianach w składach rad powiatów oraz w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców