• Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Brzozie przed upływem kadencji
    Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Unisław przed upływem kadencji
  • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Torunia oraz Rady Miasta Torunia przed upływem kadencji