• Zestawienie wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w trakcie kadencji 2010-2014
    Zestawienie wyników wyborów uzupełniających do rad gmin oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w trakcie kadencji 2010-2014
  • Zestawienie wyników referendów lokalnych w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w trakcie kadencji 2010-2014