• Zestawienie wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w trakcie kadencji 2006-2010
    Zestawienie referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji 2006-2010
  • Zestawienie wyników wyborów uzupełniających do rad gmin oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w trakcie kadencji 2006-2010
    Zestawienie wyników referendów lokalnych w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w trakcie kadencji 2006-2010
  • Zestawienie przyczyn wygaśnięć mandatów radnych w trakcie kadencji 2006-2010
    Zestawienie przyczyn wygaśnięć mandatów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w trakcie kadencji 2006-2010