• Liczba okręgów wyborczych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego