• Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o terminach składania sprawozdań finansowych oraz miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych
    Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad gmin (miast) oraz wyborach przedterminowych, ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w toku kadencji w latac
    Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych w toku kadencji w latach 2006-2010
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o terminach składania sprawozdań finansowych oraz miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych
    Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.