• Składy terytorialnych komisji wyborczych z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie odwołania członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie terytorialnej komisji wyborczej
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie odwołania w składzie terytorialnej komisji wyborczej
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania w skład terytorialnej komisji wyborczej
  Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 27 grudnia 2018 r.