• Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego- wg stanu na dzień 28.09.2006 r.