• Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie losowania do składów terytorialnych komisji wyborczych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego o zasadach losowania dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów