• Wykaz okręgów wyborczych wraz z liczbą mandatów w tych okręgach na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego