• Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie publicznego losowania w celu ustalenia składów terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych