• Komunikat o dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu
    Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu o zarejestrowanych kandydatach do Sejmu RP i Senatu RP w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.