• Protokół głosowania na terenie właściwości Komisarza Wyborczego- referendum ogólnokrajowe 2015 r.