• Zmiany w składach rad m.n.p.p. i rad powiatów w trakcie kadencji 2014-2018 r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego