• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Toruniu I i II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  • Wykaz Urzędników Wyborczych powołanych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu