• Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na dzień 31 grudnia 2017 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na dzień 31 grudnia 2017 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie