Państwowa Komisja Wyborcza - Terytorialne komisje wyborcze
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych