• Wykaz Urzędników Wyborczych powołanych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim - 25 marca 2018r.
    Konkurs „Wybieram wybory” II edycja o wyborach samorządowych.
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu